Magazin

Sveta tri jerarha: Trojica velikih svetitelja zajedno u jednom

Sveta Tri jerarha su svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti čiji je zajednički praznik ustanovljen u 11. veku za vreme cara Aleksija Komnina
Sveta tri jerarha: Trojica velikih svetitelja zajedno u jednom© Српска православна црква

Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sveta tri Jerarha, koji se praznuje zajednički u slavu svetitelja Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.

Svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u januaru i to, po julijanskom kalendaru, Vasilije Veliki 1. januar, Grigorije Bogoslov 25. januar i Jovan Zlatoust 27. januar. Sveti Jovan Zlatoust se slavi i 13. novembra.

Zajednički praznik trojice svetitelja ustanovljen je u XI veku za vreme cara Aleksija Komnena, kada je u narodu započela rasprava oko toga ko je od ove trojice najveći. Jedni su uzdizali Vasilija zbog njegove čistote i hrabrosti; drugi Grigorija zbog njegove nedostižne dubine i visine uma u bogoslovlju; treći Zlatousta zbog njegove čudesne krasnorečivosti i jasnoće izlaganja vere. I tako, jedni se nazvaše vasilijani, drugi grigorijani, a treći jovaniti.

Ipak, ovaj spor je bio rešen na korist Crkve i na još veću slavu trojice svetitelja.

Episkop evhaitski Jovan je imao imade jednu viziju u snu. Naime, najpre mu se javiše svaki od ova tri svetitelja, a potom sva tri zajedno. Tada mu rekoše: Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno… niti ima među nama prvog ni drugog.

Još su posavetovali episkopa Jovana da im on napiše jednu zajedničku službu i da im se odredi jedan zajednički dan praznika.

Povodom ovoga divnog viđenja spor se reši na taj način što se odredi 30. januar kao zajednički praznik za sva tri ova jerarha.

Ovaj praznik grčki narod smatra ne samo crkvenim nego i svojim najvećim nacionalnim i školskim praznikom.

Sveta tri Jerarha je slave bogoslovskih fakulteta i akademija, osim beogradskog, koji slavi Svetog Savu, a u Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.

Proslavlja se kao esnafska slava metalskih radnika.

image