Srbija i Balkan

Objavljeni rezultati PISA testiranja: Srbija ostvarila napredak u matematici i nauci

Rezultati testiranja pokazuju pad u sve tri oblasti - u matematici za 18 poena, u čitanju za 11 i u nauci za dva boda
Objavljeni rezultati PISA testiranja: Srbija ostvarila napredak u matematici i nauci© Matthias Hangst/Getty Images

Na tek završenom međunarodnom PISA testiranju u oblasti obrazovanja u kome je učestvovalo skoro 700.000 petnaestogodišnjaka iz srednjih škola 81. države članice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, Srbija je zauzela 40. mesto u čitanju i nauci, dok joj je 42. mesto pripalo u matematici. To je prednost u odnosu na 2018. godinu kada smo se našli na 45. mestu u čitanju i na 46. mestu u nauci i matematici.

Iz Srbije je učestvovalo je 6.413 učenika iz 183 srednjih škola, koji su rešavali testove čitalačke, matematičke, naučne pismenosti i kreativnog mišljenja. 

"Rezultati su pokazali da prosečno postignuće učenika iz Srbije na skali matematičke pismenosti iznosi 440 bodova, na skali čitalačke pismenosti 440 , a na skali naučne pismenosti 447 bodova. Rezultati u nauci i čitanju pokazuju blagi napredak u odnosu na one dobijene u PISA istraživanju 2018. godine (za 8 i 1 poen, dok se u matematici beleži pad za 8 poena)", navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Devojčice imaju bolje rezultate u čitanju za gotovo 26 bodova, što predstavlja skoro jednu godinu školovanja. Dečaci imaju nešto bolja postignuća iz matematike, a razlika iznosi 11 poena.

Prosek OECD je 472 iz matematike, 476 iz čitanja i 485 poena iz nauke, što govori da je ovogodišnji učinak u zemljama OECD-a pao za 10 poena u čitanju i za skoro 15 poena u matematici. 

U polovini zemalja, inače, dečaci su u proseku imali statistički značajno više postignuća od devojčica, u matematici za 9 poena, ali devojčice vode u čitanju za 24 poena.

"U trenutku kada se čak pet OECD zemalja suočava sa padom uspešnosti u matematici za 25 poena ili više, rezultati koji su kod nas ostvareni u uslovima kovida bude nadu da će reforme koje su započete odmah po završetku ciklusa PISA 2018. godine moći da se nastave u pravcu podizanja kvaliteta obrazovanja", dodaje se u saopštenju.

PISA se sprovodi od 2000. godine u trogodišnjim ciklusima. Srbija je prvi put
učestvovala 2003. godine i do sada je to činila pet puta.

Japan, Koreja, Litvanija i kineski Tajpej održali su ili poboljšaju ishode u razumevanju pročitanog, pravičnost u raspodeli mogućnosti učenja i dobrobit učenika. Singapur je predvodio na svetskim tabelama u matematici, a slede Makao (Kina), Tajpej, Hong Kong, Japan i Koreja.

Kolumbija, Makao, Peru i Katar su u proseku napredovali u sva tri predmeta od kada su počeli da učestvuju u PISA-i. 

Rezultati iz kreativnog mišljenja biće poznati na proleće 2024. godine.

image