Raspuštena Skupština Crne Gore: Đukanović sutra raspisuje parlamentarne izbore?

Crnogorski Ustav propisuje da predsednik Crne Gore raspisuje izbore prvog narednog dana po raspuštanju Skupštine
Raspuštena Skupština Crne Gore: Đukanović sutra raspisuje parlamentarne izbore?© Filip Filipovic

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović doneo je danas popodne ukaz kojim je  raspustio Skupštinu Crne Gore.

Iz Službe za informisanje predsednika Crne Gore dostavili su medijima "Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine Crne Gore", koji je kako su poručili, predsednik Crne Gore doneo danas na osnovu člana 92 tačka 3 Ustava Crne Gore.

"Raspušta se 27. saziv Skupštine Crne Gore. Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine Crne Gore stupa na snagu danom donošenja. Ovaj ukaz biće objavljen u Službenom listu Crne Gore", navodi se u Ukazu.

U članu 92 Ustava Crne Gore navodi se da se Skupština raspušta ako ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana kada predsednik Crne Gore prvi put predloži mandatara.

U ovom članu, u tački 3 navodi se da se Skupština raspušta ukazom predsednika Crne Gore. U tački 5 istog člana Ustava navodi se i da Predsednik Crne Gore raspisuje izbore prvog narednog dana po raspuštanju Skupštine, a u članu 95, tačka 4 kao jedna od nadležnosti predsednika Crne Gore navodi se i da raspisuje izbore za Skupštinu.

"Po Zakonu o predsedniku države koji je Skupština Crne Gore usvojila početkom ove godine, u kojem je razrađena procedura pored ostalog i imenovanja mandatara, ukoliko predsednik, konkretno Đukanović, ne da mandat nikome, onda se mandatarom smatra osoba koja ima 41 potpis poslanika u Skupštini. Pošto Đukanović ni u ponovljenom roku nije dao mandat nikome, iako je obavešten od strane Skupštine da Lekić ima većinu, onda je skupština sa 41 potpisom poslanika imenovala Lekića za mandatara. Od tog dana, kada je Lekić dobio potpis, podršku 41 poslanika, teče rok od tri meseca u kome je Lekić trebalo da predloži Vladu Skupštini i da Skupština Crne Gore tu Vladu izabere", tumači za RT Balkan zakonsku i ustavnu proceduru u Crnoj Gori sada već bivši poslanik, pravni ekspert iz Podgorice koji je želeo da ostane anoniman.

Po njegovom tumačenju, pošto do toga nije došlo, odnosno Vlada nije izabrana, onda predsednik u toj situaciji ima pravo da raspusti Skupštinu.

"Do sastava te vlade nije došlo iako je bio postignut dogovor da Lekić, koji nije imao podršku URE vrati mandat i da mandat pripadne Dritanu Abazoviću i da se sastavi nova vlada gde bi Dritan bio mandatar i u koju bi ušli svi predstavnici parlamentarne većine. Jedini koji nisu podržali taj predlog bili su iz Ujedinjene Crne Gore, odnosno Goran Danilović i zbog toga nije došlo do formiranja Vlade", kaže naš sagovornik.

Đukanović je, kako navodi naš sagovornik, iskoristio mogućnost koju mu daje Zakon o predsedniku i raspustio parlament.

"Tri dana pred izbore, Đukanović, naravno, nije propustio tu šansu. Sad predsednik treba da raspiše nove parlamentarne izbore, koji moraju biti održani u roku od 100 dana od dana raspisivanja. Mislim da taj rok ne može biti kraći od 60 niti duži od 100 dana", kaže naš sagovornik.

Ukoliko bude poštovana ova procedura parlamentarni izbori u Crnoj Gori mogli bi biti održani krajem maja ili početkom juna. Inače, Đukanović je ranije izjavio da ga njegov pravni tim savetuje da ima zakonske uslove da raspusti parlament i raspiše izbore ako do danas, 16. marta ne bude izabrana nova vlada Crne Gore.