Rusija

Borba za natalitet: Šta Rusiji donosi godina porodice

Rusija, kao i mnoge druge zemlje, ima problema sa natalitetom. Međutim, za razliku od niza država Moskva svake godine uvodi dodatne mere za višečlane porodice koje su sada dobile poseban status
Borba za natalitet: Šta Rusiji donosi godina porodicewww.globallookpress.com © Guo Feizhou

Tekuća godina u Rusiji je, prema ukazu predsednika Vladimira Putina, godina porodice, a posebna pažnja je posvećena roditeljima sa više dece koji su dobili poseban status, a država će im obezbediti mnoge povoljnosti. 

Ruski lider je 22. novembra 2023. potpisao dokument kojim je propisano da će 2024. godina biti godina porodice. Ova odluka, kako se navodi u dokumentu, ima za cilj "zaštitu porodice i očuvanje tradicionalnih vrednosti".

Za samo dva meseca porodice sa troje i više dece u Rusiji su dobile poseban status koji će važiti u svim delovima zemlje.  

"Uzimajući u obzir važnu ulogu porodice u razvoju države i društva, naređujem: da se u Rusiji utvrdi da je višedetna porodica - porodica sa troje ili više dece, čiji se status utvrđuje na neodređeno vreme", navodi se u tekstu ukaza.

Socijalna podrška koja je predviđena ovim dokumentom ne bi trebalo da utiče na eventualno smanjenje dosadašnje pomoći višečlanim porodicama koje imaju takav status u skladu sa  zakonodavstvom konstitutivnih subjekata Ruske Federacije.

"Velika porodica je oslonac jedne države. Porodica generalno, ali velika porodica pogotovo. Zašto je velika porodica toliko važna? Vi to znate bolje od mene. Jer se u njoj (porodici) usvajaju osnovni ljudski kvaliteti: poštovanje prema starijima, ljubav i briga za mlađe, trud... To su tradicionalne vrednosti o kojima stalno pričamo i koje podržavamo", izjavio je Vladimir Putin.

Ove mere su bile neophodne jer je broj porodica, koje su dobile treće dete tokom poslednjih pet godina, porastao za 11,5%. Ukupan broj porodica sa troje ili više dece iznosi 2,3 miliona.

Za decu podrška, za majke prevremena penzija

Vladimir Putin je objedinio sve mere za podršku velikim porodicama u jednom dekretu, čineći ih obaveznim za sve.

U dokumentu koji je potpisao Putin piše:

Porodice sa troje i više dece smatraju se višedetnim porodicama, a ovaj status se dodeljuje trajno.

Socijalna podrška se pruža dok najstarije dete ne napuni 18 godina (odnosno 23 godine ako dete ima visoko obrazovanje).

Mnogočlanim porodicama se garantuju: isplate i naknade za rođenje dece; prevremeno dodeljivanje penzija ženama koje su rodile troje dece ili više; stručno osposobljavanje  roditelja kako bi imali kvalitetno zapošljavanje; pravo na besplatan ulaz u muzeje i parkove.

Vladi je naloženo da izradi jedinstven sertifikat za višedetnu porodicu za celu zemlju.

Sve višečlane porodice biće sakupljene u jednu bazu podataka kako bi regioni mogli da imaju podatke o svima i da im pruže prioritetnu socijalnu pomoć.

Lokalne vlasti imaju zadatak da im pomognu da vode sopstveni biznis. Pored toga, zvaničnici bi trebalo da podrže preduzetnike koji žele da podrže velike porodice.

Besplatni lekovi, đačke uniforme i užina  

Predsednik Rusije je nakon potpisivanja ukaza dao guvernerima preporuke o dodatnoj pomoći porodicama sa više dece, a to će biti cilj kome bi lokalne vlasti trebalo da teže.

Međutim, ne postoji kazna za nepoštovanje preporuke. 

Preporučeno je da se obezbede:

1. Besplatni lekovi na recept za decu mlađu od šest godina.

2. Svim školarcima omogućiti besplatno putovanje u javnom prevozu. Posebno je napomenuto da taksiji nisu uključeni ovde.

3. Preporučuje se da se svim učenicima i studentima obezbedi besplatna hrana.

4. Deca moraju dobiti školsku uniformu i sportsku opremu neophodnu za fizičko vaspitanje.

5. Guvernerima se preporučuje da velikim porodicama daju popust od 30% na račune za komunalije.

6. Vlastima u regionima se preporučuje da ovim porodicama daju parcele u blizini važnih infrastrukturnih objekata.

Na kraju uredbe se navodi da lokalni zvaničnici imaju pravo da prošire koncept "velike porodice" u skladu sa specifičnostima regiona u kojima žive. Ne treba sumnjati da će većina ovih mera biti uvedena kao obavezna u borbi za natalitet. 

Kako je naglasio predsednik, još mnogo toga treba da se uradi. Prema njegovim rečima, država će moći da smatra da je ispunila svoj zadatak tek kada ne budu potrebni posebni programi, već će ekonomski organizam i socijalna sfera jednostavno raditi.

image