Srbija i Balkan

Vladan Đokić jedini kandidat za rektora Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vladan Đokić vodi UB od oktobra 2021. godine, od tada traje njegov prvi mandat na mestu rektora i može biti reizabran da nastavi da obavlja ovu funkciju
Vladan Đokić jedini kandidat za rektora Univerziteta u Beogradu© Google maps

Prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, kandidovao se za novi mandat na istoj poziciji i nema konkurenciju – u aktuelnoj trci za mesto prvog čoveka najstarijeg i najvećeg univerziteta u Srbiji jedini je pretendent prijavljen da ovu funkciju obavlja u predstojeće tri školske godine.

Na listi evidentiranih kandidata za rektora UB koju je utvrdila Komisija za sprovođenje izbora rektora i četiri prorektora Univerziteta u Beogradu zapisano je jedino ime ovog profesora Arhitektonskog fakulteta, piše "Politika".

Đokić vodi UB od oktobra 2021. godine. Od tada traje njegov prvi mandat na mestu rektora i može biti reizabran da nastavi da obavlja ovu funkciju.

O tome sledi izjašnjavanje izbornih veća fakulteta i naučnih veća instituta, a izveštaji o davanju podrške aktuelnom rektoru za novi mandat, jer je on jedini kandidat, dostavljaju se nadležnoj komisiji do 5. aprila (ovaj datum je i rok da se nadležnoj komisiji dostave i obrazloženi predlozi za četiri prorektora).

Konačno evidentiranim kandidatima za rektora, po pravilu, smatra se onaj koji je dobio podršku najmanje jedne trećine fakulteta i instituta, najmanje 14 podrški.

Dalja izborna procedura podrazumeva da komisija utvrđenu listu kandidata za rektora dostavlja Senatu do 11. aprila, da bi Senat do 17. aprila utvrdio predlog kandidata za rektora, i to na osnovu minimum trećine, odnosno 21 glasa članova Senata.

Potom se izveštaj komisije i celokupan izborni materijal dostavljaju Savetu do 29. aprila, što je krajnji rok da i predloženi kandidat za rektora dobije listu kandidata prorektora.

Izabrani rektor predlaže Savetu kandidate za četiri prorektora iz reda redovnih profesora, odnosno naučnih savetnika, s liste evidentiranih kandidata koje su predložili fakultet, odnosno instituti, vodeći računa o zastupljenosti grupacija fakulteta.

Sednica Saveta ne kojoj će biti izabrani rektor i prorektori UB biće održana 9. maja, kako je predviđeno odlukom na osnovu koje se bira novi rektorski kolegijum UB.

image