Magazin

Kako roditelji mogu sprečiti rivalstvo među decom

Sukobi među braćom i sestrama su normalna pojava u odrastanju, ali nekada mogu prerasti u rivalstvo koje se može teško iskoreniti. Šta roditelji mogu učinite da smanje šansu za razvijanje ove vrste odnosa i umesto toga podstaknu pozitivno, zajedničko odrastanje?
Kako roditelji mogu sprečiti rivalstvo među decom© Pexels/Karolina Grabowska

Rivalstvo među braćom i sestrama je uobičajena pojava u porodicama i karakterišu ga nadmetanje, ljubomora i sukobi između braće i sestara. Uglavnom proizlazi iz prirodnog poređenja i takmičenja, što može da dovede do osećanja ogorčenosti, zavisti, a ponekad čak i neprijateljstva.

Uzrok rivalstva među braćom i sestrama može da bude kombinacija psiholoških, emocionalnih i faktora sredine. Može se razviti iz potrebe za pažnjom i priznanjem u porodici. Faktori životne sredine mogu biti dolazak novog brata ili sestre ili takmičenje za resurse, kao što su igračke ili pažnja i vreme roditelja, objašnjava psiholog Mark Tavers za "Forbs".

Na kraju, na odnose između braće i sestara u velikoj meri utiču stil i dinamika roditeljstva. Bilo da se radi o nenamernom upoređivanju braće i sestara, pokazivanju favorizovanja ili neuspehu u rešavanju sukoba na efikasan način, postupci roditelja mogu da pogoršaju osećaj konkurencije meu decom.

Postoji nekoliko potencijalnih strategija koje roditelji mogu primeniti da spreče rivalstvo među braćom i sestrama: 

Izbegavajte favorizovanje  

Istraživanja potvrđuju da otvoreno favorizovanje jednog deteta može značajno da pogorša rivalstvo braće i sestara. Bilo da se radi o nejednakim pohvalama, privilegijama ili nejednakom davanju kazni, bilo koja vrsta favorizacije može podstaći neprijateljstvo među braćom i sestrama.

Svesno dodelite kvalitetno vreme svakom detetu ponaosob. To može da bude učestvovanje u aktivnostima u kojima dete uživa, vođenje razgovora ili im jednostavno možete pružiti svoje prisustvo i pažnju prema njihovim potrebama.

Važno je da se svako dete oseća kao da su roditelji uvek spremni da mu posvete pažnju, koje nije isključivo "rezervisana" za njihovog brata/sestru. 

Poštene pohvale   

Svako dete zaslužuje priznanje za svoja dostignuća i trud, bilo da se radi o akademskom uspehu, vannastavnim postignućima ili delima koja pokazuju ljubaznost. Izbegavajte upoređivanje braće i sestara ili pridavanje veće važnosti prema dostignućima jednog deteta u odnosu na postignuća drugog.

Ovako ćete obezbediti pravičnost i deci pružiti pozitivno okruženje u kojem se neće osećati zapostavljeno i zanemareno. 

Odredite pravičnu disciplinu   

Kada se bavite nedoličnim ponašanjem ili sukobima, primenite disciplinu dosledno i pošteno na svu decu. Izbegavajte izdvajanje ili nesrazmerno kažnjavanje jednog deteta. Umesto toga, usmerite energiju na podučavanje vrednih lekcija i podsticanje pozitivnih promena u ponašanju kod sve dece.  

Ravnomerna podela resursa  

Važno je da imate na umu kako se materijalni resursi, poput poklona, privilegija i mogućnosti, raspodeljuju među decom. Nastojte da obezbedite jednaku podelu, zasnovanu na pojedinačnim potrebama i interesima svakog deteta, kako biste podstakli pravičnost u porodici.

Podučavajte pozitivno rešavanje sukoba 

Neslaganja između braće i sestara mogu biti komplikovana i stresna za sve članove porodice, ali u isto vreme nude dragocene prilike da deca nauče da usavrše svoje veštine rešavanja sukoba.

Omogućite im da prave kompromise, da uče da pažljivo slušaju jedni druge. Kada je prikladno, dajte im prostora da međusobno rešavaju probleme, umesto da intervenišete u svakom konfliktu.  

Međutim, ključno je da se uključite ako je jedno dete na meti ili ako ga iskorištava njegov brat ili sestra. Kada je potrebno, demonstrirajte zdrave tehnike rešavanja konflikata i sarađujte sa njima kako biste pronašli konstruktivna rešenja. 

image