Srbija i Balkan

Novi pravilnik: Kako postupati u kriznim situacijama i kada će đaci biti udaljeni iz škole

Tim za zaštitu od nasilja imaće veća ovlašćenja i mogućnost privremenog udaljavanja učenika iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada ukoliko proceni da je to u skladu sa rizicima, situacijom ili stepenom nasilja
Novi pravilnik: Kako postupati u kriznim situacijama i kada će đaci biti udaljeni iz škole© Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images

Pravilnik o postupanju u situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u školama, koji predstavlja odgovor na nasilje i krizne situacije, počinje da se primenjuje sutra, 22. februara. 

Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete objašnjava za RTS da će se pravilnik dosta razlikovati u odnosu na prethodni, a definiše rešavanje kriznih situacija kada su u pitanju nasilne smrti ili smrti zaposlenog nastavnika, učiteljice ili učitelja, smrt deteta u odeljenju, vanrednog stanja poput epidemije kovida, kao i dojave o bombama u školama.

"Tim za zaštitu od nasilja ima veća ovlašćenja i ima mogućnost privremenog udaljavanja učenika iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada ukoliko proceni da je to u skladu sa rizicima, situacijom, stepenom nasilja itd. Za to vreme Centar za socijalni rad mora da bude obavešten i da komunicira sa roditeljima sa kojima će biti u kontaktu i stručna služba škole", kaže sagovornica iz Ministarstva prosvete.

Ona dodaje da se novi pravilnik bavi i preventivnim radom u okviru kojeg, osim zaposlenih u školi, treba da učestvuju i roditelji i učenici.

Izmene tokom vaspitno-disciplinskog postupka

Vuković objašnjava da vaspitno-disciplinski postupak traje pet do dvadeset dana kako je i propisano, a za to vreme ne postoji pravo promene škole.

"Nakon toga može da je promeni, ali onda ide sa tim bagažom iz ove prethodne škole", kaže Vuković dodajući da se đaku prenosi ocena iz vladanja, dokumentacija o učinjenom u prethodnoj školi, posledicama, rezultatima prethodno vođenog vaspitno-disciplinskog postupka i šta se primenilo u pojačanom vaspitnom radu kako bi neka druga škola nastavila da radi u istom pravcu.

Veliki deo pravilnika je potpuno nov i odnosi se na krizne situacije, poput velikih tragedija u maju. 

Vuković navodi da su uspeli da naprave priručnik koji bi pomagao školama da se u takvim situacijama snađu i da tačno znaju šta i kad treba da urade.

Seksualno nasilje - digitalno nasilje

Vuković objašnjava da je digitalno nasilje ranije bilo opšti termin.

"Sada digitalno nasilje može da bude i seksualno nasilje. Digitalno nasilje može da se sprovodi i prema odraslima, ne samo prema vršnjacima, imamo takve situacije i zbog toga smo i to naveli kao situacije nasilja u kojima treba reagovati, naravno uvek u podršku spoljašnje mreže zaštite", kaže Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete.

Timovi u školama imaće šira ovlašćenja

Tim za zaštitu od nasilja, u kome su direktor, pedagog, psiholog i odeljenski starešina, imaće šira ovlašćenja.

Tim će odlučivati o tome da li je potrebno da se učenik tokom vaspitno-disiplinskog postupka udalji iz škole.

Definisani su i nivoi nasilja pa su tako čvrga ili međusobno guranje – prvi nivo.

"Svaki napad na nastavnika, na lice zaposleno u školi, smatra se trećim nivoom nasilja, a to znači da se odmah povede disciplinski postupak u kojem može da se dobije kazna ili isključenje ili tužba za prekršajni sud", kaže Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola.

Tim za krizne događaje

Novi pravilnik predviđa da škole imaju tim za krizne događaje i utvrđen program postupanja ustanove u takvim situacijama.

Tim za krizne situacije će, između ostalog, sarađivati sa policijom, zdravstvenim i socijalnim službama. Ali, najvažnije je da se zakon primenjuje.

"Ako mi unutar škole zarad popularnosti, zarad sprečavanja odliva učenika prikrivamo ono što se dešava i ne sankcionišemo, odnosno ne primenjujemo ono što nam je dato kao mogućnost, to predstavlja problem - nasilje će stalno da se pojavljuje i što je još gore ono postaje sve ozbiljnije", kaže Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija.

Pravilnik obavezan za sve škole

Antić kaže da je obaveza direktora škole da sprovodi ono što je donelo Ministarstvo prosvete.

"Direktor ili bilo ko, ako ne sprovede pravilnik u potpunosti može da bude pod hitno smenjen i da čak na neki način odgovara", kaže Antić.

Pripremljen je i Priručnik za organizovanje rada škola za vreme i nakon kriznog događaja, a najavljena je i obuka za zaposlene.

image