Srbija i Balkan

Zapad napravio nacrt ZSO: Sedište u Severnoj Mitrovici, ovlašćenja ograničena

Iako je još 2013. u Briselu dogovorena Zajednica srpskih opština, a potom precizirana njena ovlašćenja, do danas nije formirana. Umesto da se ispoštuje potpisano, zapadni zvaničnici prave svoju verziju ZSO
Zapad napravio nacrt ZSO: Sedište u Severnoj Mitrovici, ovlašćenja ograničenaGetty © Chris McGrath

Evropski zvaničnici sačinili su novi nacrt za formiranje Zajednice srpskih opština, koju nazivaju Zajednica sa srpskom većinom.

U dokumentu u koji je imao uvid Radio Slobodna Evropa navodi se da ZSO neće imati izvršna ovlašćenja i da neće ugroziti "nezavisnost i integritet Kosova".

Nacrt predviđa mogućnost finansijske podrške Srbije, kao i direktan kanal komunikacije ZSO sa vladom takozvanog Kosova preko Ministarstva administracije lokalne samouprave.

Napominje se da će ustavni sud takozvanog Kosova razmatrati dokument.

Prema nacrtu, u nadležnosti ZSO ubraja se pravo da telo donosi odluke, propise, uputstva i deklaracije. Imaće punu nadležnost na lokalnom nivou u oblasti ekonomskog razvoja, prostornog planiranja, zdravlja, obrazovanja i zaštite kulturnog i verskog identiteta.

Po pitanju odnosa sa centralnim vlastima piše da ZSO neće na bilo koji način podrivati ustavni i pravni odnos centralnih i lokalnih vlasti u ispunjavanju svojih ciljeva. Odnos će, navodi se, biti zasnovan na međusobnoj saradnji i razmeni informacija u duhu promocije demokratije, multietničnosti i integrisanog društva u skladu sa važećim zakonima Prištine.

Zajednica ima pravo da pokreće ili bude strana u postupcima pred sudovima, uključujući ustavni sud takozvanog Kosova, ukoliko odluke ili potezi bilo koje institucije utiču na vršenje njenih ovlašćenja u skladu sa statutom.

Organizacija i budžet

Prema nacrtu, ZSO bi pored svojih simbola trebalo da ima skupštinu, predsednika i potpredsednika, savetodavno veće, administraciju i kancelariju za žalbe.

Glavni organ bi trebalo da bude skupština, koja usvaja predloge, izmene ili dopune statuta, donosi pravilnike, odluke i deklaracije.

Skupština takođe imenuje i razrešava predsednika i potpredsednike. Podrazumeva se da ZSO ima najmanje dva potpredsednika. Članove biraju članovi Skupština opština koje su članice ZSO.

Sedište bi trebalo da bude u Severnoj Mitrovici.

Po pitanju finansiranja, predviđeno je da ZSO ima svoj budžet kojim raspolaže "odgovorno i transparentno". Precizira se da mora da ima račun u nekoj banci koju je licencirala Centralna banka tzv. Kosova.

Dakle, može da se finansira iz sopstvenog budžeta, doprinosa svojih članica, centralnih institucija, donacija, kao i finansijske podrške drugih domaćih ili međunarodnih institucija, uključujući Beograd.

Predviđeno je da budžet i rashodi budu pod nadzorom EU u periodu od pet godina.

Zajednicu bi trebalo da čini deset opština sa srpskom većinom: Gračanica, Štrpci, Pasjane, Ranilug, Klokot, Novo Brdo, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.

ZSO može, ako želi, da se priključi bilo koja druga opština na Kosovu i Metohiji.

Šta su novine

Akcenat se stavlja na pitanja upravljanja obrazovnim i zdravstvenim institucijama, piše Radio Slobodna Evropa. Škole i zdravstvene institucije su pod nadležnošću srpskih ministarstava.

Statut predviđa da ove institucije postanu privatne pod okriljem ZSO, a da Srbija pruža "finansijski doprinos".

One će dobiti dozvole, odnosno licence za rad u skladu sa prištinskim zakonom. Postojao bi standard "izdavanja duplih diploma", prištinskih i srpskih koje bi priznavali i Beograd i Priština.

Nije jasno kako bi izgledao obrazovni program, jer postoji suprotno stanovište po pitanju istorije i geografije. Ipak, predviđeno je da ZSO ima punu nadležnost po pitanju obrazovne i zdravstvene politike.

Obrazovne i zdravstvene institucije mogu da koriste prostorije čiju je izgradnju finansirala Srbija, stoji u nacrtu.

ZSO bi, prema statutu, trebalo da promoviše i štiti prava članica u oblasti kulture, jezika i religije. To znači finansiranje projekata vezanih za kulturno nasleđe u okviru "administrativnih granica" ZSO, održavanje, rehabilitaciju ili konstrukciju kulturnog nasleđa.

Puna nadležnost na lokalnom nivou je predviđena i za urbano i ruralno prostorno planiranje.

Nacrt statuta predviđa i povratak raseljenih u skladu sa Uredbom iz 2008.

image