Magazin

U Srbiji se najviše koristi Android, Epl IOS ima 11 odsto uređaja

Prema zvaničnoj analizi o korišćenju zastupljenosti mobilnih uređaja i tehnologija u Srbiji, na našem tržištu je prisutno 40 proizvođača mobilnih telefona, a apsolutnu pobedu među korisnicima u domenu operativnih sistema odneo je Android.
U Srbiji se najviše koristi Android, Epl IOS ima 11 odsto uređaja© Lisa Fotios

Utvrđeno je da u Srbiji 11 odsto najzastupljenijih proizvođača zauzima 88,5 odsto tržišta, prema analizi Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel). Takođe, rezultati ispitivanja pokazuju da je u Srbiji 89 odsto telefona u klasi "pametnih" telefona.

U izveštaju se navodi da Android platformu koristi 63 odsto korisnika; 15 procenata korisnika ima instaliran fabrički operativni sistem; 11 odsto korisnika koristi IOS operativni sistem; 11 odsto korisnika nema instaliran operativni sistem. 

Konstatovano je da je na uzorku prisutno preko 40 proizvođača mobilnih telefona, a da je u broju većem od 1 odsto učešća na tržištu Republike Srbije, prisutno 11 proizvođača i to: Alkatel, Epl, Nokia, Honor, Huavei, Motorola, Relm, Samsung, Šaomi, ZTE i TCL.

Preko milion i dvesta korisnika mobilne telefonije poseduje uređaje koji podržavaju 5G tehnologiju, a rezultati istraživanja takođe su pokazali da je zastupljenost uređaja koji podržavaju 4G iznosi 72 odsto.

Razmatra se mogućnost gašenja starijih tehnologija (2G i 3G), a izvesnije je da će se prvo gasiti 3G, u skladu sa trendom koji vlada u Evropi i Severnoj Americi.

"Uzimajući u obzir princip tehnološke neutralnosti u okviru regulatornog aspekta, koji čini jedan od osnovnih postulata evropskog regulatornog okvira (European Electronic Communications Code - EECC), operatori mogu sami da odlučuju o gašenju mreža pojedinih (starijih) tehnologija. Regulatori, sa svoje strane, prate planove i sam proces, kako bi se osiguralo da korisnici posle gašenja starijih tehnologija imaju adekvatno radio pokrivanje i obezbeđen optimalan tranzicioni period i kvalitet servisa.

Operatori treba da razmotre mogućnost zamene uređaja socijalno ranjivim kategorijama korisnika, kao i podsticajne mere za zamenu uređaja koji podržavaju starije tehnologije uređajima nove generacije za ostale korisnike. Što se Srbije tiče, 69 odsto aktivnih korisnika koristi 4G mrežu, 15 odsto aktivnih korisnika 3G mreže i 16 odsto 2G mreže", navodi Ratel.

U okviru analize tržišta Ratel je obradio podatke za približno osam miliona korisnika.